Map A Tree

Ecovator ontwikkelt een applicatie waarmee mensen kunnen helpen om hun buurt groener te maken.
Met deze applicatie kunnen mensen op een kaart aanduiden waar er geen bomen staan, maar waar er volgens hen wel geplant kunnen worden. Deze punten kunnen zo in kaart gebracht worden. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om doeltreffend bomen aan te planten. Dit kan gebeuren door de gemeente zelf of door lokale organisaties.

Lokale overheden zijn zich niet altijd bewust dat er veel open plaatsen zijn langs de weg waar bomen kunnen aangeplant worden. Ook op openbare plaatsen is er ruimte voor ecologische verbetering. Met deze app wil Ecovator boomloze plaatsen in kaart brengen zodat gerichte acties efficiënter kunnen verlopen. 

 

Ecovator vindt het belangrijk dat lokale bewoners ook mee kunnen zoeken naar manieren om hun buurt groener te maken. Deze app geeft hen de vrijheid om specifieke locaties te kiezen waar ze graag verbetering zouden zien.   

 

English version