Map A Tree

Dit is een pagina met algemene informatie over het Map A Tree Project.
Voor meer informatie specifieke informatie: 

Als Burger, Klik hier
Als Lokale Overheid, klik hier
Als Organisatie, klik hier.  
Meer informatie over het project via sdg.be

 

 

 

Ecovator ontwikkelde een ‘online bomen platform’ voor Vlaanderen.

Dit interactief en informatief online platform is een samenwerking tussen Ecovator, lokale overheden, bedrijven, organisaties – en iedereen die wil meewerken. 

Met dit platform proberen we het volgende te doen:

  • -Vlaanderen vergroenen door plaatsen waar mogelijk bomen kunnen staan te lokaliseren;
  • -Toekomstige 'groene' projecten in Vlaanderen inplannen en visueel weergeven;
  • -Bestaande bomen in Vlaanderen inventariseren;
  • -Ondersteuning bieden bij het opstellen en het beheer van bomenplannen;
  • -Kostenefficiënt ondersteuning bieden bij bosbeheer;
  • -Het beschermen van bomen met een bijzondere status
  • -Het inventariseren en beschermen van bomen met een grote ecologische waarde;
  • -De ecosysteemdiensten van individuele bomen en bossen weergeven met i-Tree software;
  • -Burgers informeren over het openbaar groen in hun buurt;
  • - …

 

Bekijk een video over het project:

 

 

De applicatie is webbased en beschikbaar voor Android, iOS, Pc en Mac. De kaart heeft zowel een straten, satelliet en hybride functie. Daarnaast zijn er verschillende basiskaarten.

De applicatie richt zich tot vier specifieke groepen die het online platform kunnen gebruiken.
Deze groepen kunnen via het online platform elkaar ondersteunen bij het vergroenen van Vlaanderen.

Burgers
Als burger wil u uiteraard uw mening geven over het groen in uw omgeving. U weet waarschijnlijk enkele plaatsen zijn in uw buurt waar er misschien bomen kunnen geplant worden. Lokale overheden zijn zich niet altijd bewust dat er veel open plaatsen zijn langs wegen of wandelpaden waar bomen kunnen aangeplant worden. Ook op openbare plaatsen is er ruimte voor vergroening. 
Door op de kaart aan te duiden waar u denkt dat er bomen kunnen geplant worden, kan u als burger lokale overheden en organisaties helpen bij het lokaliseren van vergroeningsplaatsen. Uiteraard zijn niet alle plaatsen geschikt om bomen te planten of zijn er wettelijke bepalingen die het planten van bomen verhinderen.  Daarom krijgt u voor elke plaats die u aanduidt enkele vraagjes over de locatie. Zo kan u snel visueel controleren of de locatie voldoet aan de minimumeisen om een boom te planten. Het is aan de lokale besturen of bevoegde organisaties om te bekijken waar er uiteindelijk bomen kunnen staan.
Zo kan u helpen bij de realisatie van meer stedelijk groen! Want meer bomen zijn goed voor iedereen!

U kan ook de door u ingevoerde punten verder opvolgen en kijken of er effectief bomen worden geplant. 

 

Meer info over hoe u als burger de applicatie kan gebruiken kan u hier vinden. 

 

Organisaties
Met dit platform willen we organisaties helpen bij het kostenefficiënt inventariseren en onderhouden van hun bomen. Daarnaast kan via het platform gemakkelijk bekeken worden waar mogelijk boomplantacties in onder andere stedelijke gebieden mogelijk zijn. Informatie-uitwisselingen tussen organisaties over specifieke bomen is ook zeer eenvoudig. U kan per boom specifieke informatie verzamelen en vastleggen. Door gemakkelijk tussen deze informatie te filteren kan u gericht uw bomen beheren en onderhouden.
Daarnaast kunnen ook de ecosysteemdiensten van bomen en bossen worden berekend.Bosbeheerders
Als private boseigenaar of bosbeheerder kan je ook gebruik maken van de applicatie. Zo kan je al uw bomen inventariseren en de nodige werkzaamheden per individuele boom gemakkelijk  vastleggen. U kan de groei en toestand van elke boom efficiënt bijhouden en aanpassen. Door gemakkelijk tussen deze informatie te filteren kan u gericht uw bomen beheren en onderhouden. Via het platform is het gemakkelijk om data van uw bomen te exporteren en te delen met derden. Door gebruik te maken van de applicatie bouwt u mee aan de bosinventarisatie van Vlaanderen.
Haal efficiënt alle informatie uit uw bos!

 

Overheid
Als overheid heeft u veel baat bij de inventarisatie en opvolging van uw groene infrastructuur.
De applicatie kan een ondersteuning zijn van uw beleid en beheersplan voor bomen, het ‘Bomenplan’.
De structuur van de applicatie is gemaakt op basis van de richtlijnen voor de opmaak van een Bomenplan (Agentschap voor Natuur en Bos).
Lijst snel en gemakkelijk het beheerplan voor elke individuele boom op, communiceer gemakkelijk binnen uw groendienst over werkzaamheden, bescherm uw bomen met een speciale status, laat uw burgers zien waar er groen is in uw gemeente / stad en laat uw burgers meewerken bij het vergroenen van hun buurt. Zo kan u burgerinitiatieven en lokale organisaties stimuleren om vergroening mogelijk te maken. Volg de toestand, leeftijd, groeifase en het managementgebeuren van iedere boom nauwkeurig op.  
Bereken bovendien de ecosysteemdiensten die uw bomen creëren voor de gemeenschap.

 

Aangezien overheden vaak onder vuur liggen over hun lokaal groenbeleid en burgers nood hebben aan een duidelijke toekomstvisie van hun gemeente of stad, hebben wij ook hiervoor een oplossing.

Gemeentes en steden kunnen op deze kaart vergroeningsprojecten/milieuprojecten die nu of in de toekomst plaatsvinden aanduiden op de kaart en hier extra informatie over geven (tekst, foto's en bestanden). Op deze manier kunnen burgers en organisaties bekijken wat hun gemeente of stad gaat doen om groener en duurzamer te worden, zowel nu als in de toekomst. Hierdoor zijn zowel de plannen als de visie van uw gemeente of stad heel tastbaar voor uw burgers en milieuorganisaties. 

 

De applicatie is opgebouwd volgens de OSLO standaard, dit is de éénduidige standaard voor de uitwisseling van informatie.

Het doel van ‘Open Standaarden voor Linkende Organisaties’ (OSLO) is om te zorgen voor meer samenhang, een betere begrijpbaarheid en vindbaarheid van informatie.
Map a tree kan unieke https linken produceren die kunnen gebruikt worden in de lokale LOD (Linked Open Data) infrastructuur.  

 

De opbouw van de applicatie gebeurde op basis van de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), gebruikmakend van de desbetreffende vocabularia, begrippenkaders en applicatieprofielen opgemaakt door Data Vlaanderen
Dit zodat het importeren en exporteren van data zo eenvoudig en uniform mogelijk kan gebeuren.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, of u hebt interesse in een demo, aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.    

 

Maar informatie over wat u als overheid met de applicatie kan doen kan u hier vinden

 

Hoe werkt het? 


Map A Tree

 

Nadat burgers punten waar mogelijk bomen kunnen geplant worden, op de kaart hebben aangeduid (grijze bolletjes), kunnen lokale overheden aan de slag gaan (foto 1 & 2) . Ze kunnen de voorgestelde punten bekijken en vervolgens onderzoeken of het mogelijk is om op deze plaats een boom te planten. Indien het mogelijk is om een boom te planten, kan de status van de boom aangepast worden naar ‘Hier kan een boom staan!’ (foto 4).  En kan de gemeente of stad actie ondernemen om deze boom daadwerkelijk te planten. Het locatiepunt zal veranderen in een groen bolletje.

 

Indien het niet mogelijk is om op de locatie een boom te planten, kan de gemeente of stad de status aanpassen naar ‘Hier kan geen boom staan.’ en kan ze de reden opgeven waarom het planten van een boom niet mogelijk is (foto 5). Zo is er transparantie en duidelijkheid over de reden waarom er geen boom kan geplant worden. Het locatiepunt zal veranderen in een rood bolletje.
Redenen waarom een locatie ongeschikt is voor de aanplant van een boom kunnen zijn:
De grond is niet van de gemeente/stad, er zijn ondergrondse leidingen/kabels aanwezig, de natuurrichtplannen verbieden het, …

 

De kaart kan visueel weergeven waar er bomen kunnen staan en waar niet. 
Daarnaast kan de kaart ook informatie geven over de boom zelf en het eindbeeld dat de boom moet hebben. Zo kunnen inwoners gemakkelijk te weten komen hoe hun stadsbomen er in de toekomst gaan uitzien (foto 6).

 

Map A Tree stappenplan

 

 

Haal het maximum uit uw openbaar groen! 

 

Een video over de applicatie kan u hier vinden.

English version
A video about the application can be found here.