Over Ecovator

Probleemstelling:

Op ecologisch vlak gaat het niet zo goed met Vlaanderen. Vlaanderen is een van de bosarmste regio’s in Europa, de kwaliteit van onze waterwegen gaat steeds achteruit en de Vlaamse luchtkwaliteit voldoet niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast voelen we meer en meer de effecten van de klimaatsverandering. Ondanks al deze problemen laat een grootschalige aanpak op zich wachten. Middenveldorganisaties doen hun best om door middel van lokale initiatieven de nodige verandering te realiseren. Echter zijn deze initiatieven voornamelijk afhankelijk van subsidies en blijft hun impact beperkt.

Missie:

Bij Ecovator staat één woord centraal: 'ENABLE' we willen burgers, bedrijven, organisaties en overheden ertoe 'in staat stellen' om duurzamer te worden. Vaak is er de intentie om te veranderen, en duurzamer te worden maar ziet men geen manier hoe dit kan. Wij willen verduurzaming en vergroening op zo een manier uitwerken dat het laagdrempelig en tastbaar is. Op die manier kunnen we een blijvende positieve impact creëren. 

Ecovator wil bedrijven actief helpen om CSR (Corporate Social Responsibility) in hun kernwaarden te integreren. We willen ondernemingen motiveren om mee te bouwen aan een groenere samenleving. Wij geloven dat bedrijven een grotere rol kunnen en moeten spelen bij een duurzame transitie van Vlaanderen. Ecovator verenigt bedrijven die zich bewust zijn van hun rol in de maatschappij. Deze bedrijven voelen dat een eenmalig groen project niet voldoende is. Ze beseffen dat continue steun en een gemeenschappelijke visie een must zijn om verandering te realiseren. Ecovator wil een motor zijn voor een echte groene verandering in Vlaanderen. We willen ecologische problemen grootschalig aanpakken door bedrijven en organisaties te verenigen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten.

Visie:

Verschuiving maatschappelijke rollen
In onze huidig samenleving zijn er heel wat milieu gerelateerde problemen die niet opgelost geraken.
Ecovator gelooft dat deze problemen kunnen worden aangepakt door een verschuiving in de maatschappelijke rol van bedrijven en organisaties.
Ecovator wil burgers, bedrijven en organisaties motiveren en activeren om zelf een grotere rol te spelen bij het oplossen van deze ecologische problemen. 

Kwalitatieve leefomgeving
Ecovator wil een kwalitatieve leefomgeving bouwen voor iedereen in Vlaanderen. Wij geloven dat een leefomgeving enkel kwalitatief kan zijn als deze ook duurzaam is.   

Kwantitatieve groene omgeving
Ecovator gelooft dat in deze tijden er een uitgesproken tekort is aan natuurlijke elementen in onze omgeving. Wij willen bouwen aan een Vlaanderen waar natuur niet iets is dat je bezoekt maar waar je in leeft. Wij geloven dat natuurlijke elementen zoals bomen, struiken, gras en oppervlaktewater essentieel zijn in een maatschappij waar enorm veel van mensen verwacht wordt. Natuurlijke omgevingen verlagen stress en zorgen dus voor een blijere maatschappij. Dit is iets waar iedereen baat bij heeft. 

Sociale betrokkenheid
Ecovator is van mening dat ecologische vooruitgang enkel kan gerealiseerd worden als de maatschappij zelf maximaal betrokken is bij deze verandering. We geloven dat mensen actief betrokken willen zijn bij positieve veranderingen in hun omgeving. We willen lokale verenigingen en organisaties zo veel mogelijk betrekken en ondersteunen bij het verduurzamen van hun buurt.

Wij willen een maatschappelijk draagvlak creëren voor ecologische veranderingen die noodzakelijk zijn in Vlaanderen om een leefbare toekomst te garanderen. Het geven van de juiste wetenschappelijke informatie is hierbij een must.    

Ecovator als groep
De Ecovator family wil laten zien dat ecologische vooruitgang in Vlaanderen kan gedragen worden door verschillende partners. Deze overheden, bedrijven en organisaties realiseren zich dat verandering noodzakelijk is en engageren zich hiervoor. Deze ‘Ecovators’ hebben een gemeenschappelijk doel voor ogen, het verduurzamen van Vlaanderen. De verandering heeft verschillende kanten. Enerzijds is er een verduurzaming nodig binnenin de overheden, bedrijven en organisaties. Anderzijds is er een ecologische achterstand in Vlaanderen die weggewerkt moet worden.

Ecovator als lid van The World Alliance for Efficient Solutions
Meer informatie over de rol van Ecovator in deze alliantie vindt u hier.

Hoog tijd voor Ecovatie!

Ecovator vindt dat het hoog tijd is om Vlaanderen te ‘ecoveren’. Dit wil zeggen dat milieu gerelateerde maatschappelijke uitdagingen eindelijk worden aangepakt. Geen uitstel maar actie.

Door te ecoveren willen we volgende maatschappelijke uitdagingen aangaan:
Het is onze ambitie om…

  1. Vlaanderen meer bossen te geven
  2. Vlamingen meer ontspanningsmogelijkheden te geven in de natuur. Hierdoor kunnen  we stressvermindering stimuleren en de productiviteit verhogen.     
  3. Meer groen in de steden te integreren.
  4. Mensen te informeren over de klimaatproblematiek.
  5. De kwaliteit van het Vlaamse oppervlaktewater te verbeteren en aquatische biotopen  te herstellen.
  6. Vlaanderen ondersteunen bij de nodige klimaatadaptatie en de bevolking hierover te  informeren.
  7. Bedrijven en organisaties te stimuleren om duurzaam te zijn.
  8. Bedrijven en organisaties te stimuleren om hun CSR beleid naar een nieuwe standaard  te tillen.

Why Choose Us

Ecovator ziet maatschappelijke problemen als grote uitdagingen. Wij gaan geen enkel ecologisch maatschappelijk probleem uit de weg. We willen Vlaanderen op weg helpen naar een betere toekomst.

Wij certificeren bedrijven die voldoen aan onze Ecovator standaarden. Dit zijn de standaarden waaraan een bedrijf minimum moet voldoen om deel te kunnen uitmaken van een duurzame toekomst.

Wij verenigen alle ondernemingen en organisaties die willen meebouwen aan onze droom. Want daar waar eenheid is, is er succes.

Ecovator hecht veel belang aan transparantie. Aangezien wij werken binnen belangrijke maatschappelijk thema's, is transparantie en integer handelen een must.