Lokale Overheden

Als overheid heeft u veel baat bij de inventarisatie en opvolging van uw groene infrastructuur.
De applicatie kan een ondersteuning zijn van uw beleid en beheerplan voor bomen, het ‘Bomenplan’.
De structuur van de applicatie is gemaakt op basis van de richtlijnen voor de opmaak van een Bomenplan (Agentschap voor Natuur en Bos).
Lijst snel en gemakkelijk het beheerplan voor elke individuele boom op, communiceer gemakkelijk binnen uw groendienst over werkzaamheden, bescherm uw bomen met een speciale status, laat uw burgers zien waar er groen is in uw gemeente / stad en laat uw burgers meewerken bij het vergroenen van hun buurt. Zo kan u burgerinitiatieven en lokale organisaties stimuleren om vergroening mogelijk te maken. Volg de onderhoudstoestand, leeftijd, groeifase en het managementgebeuren van iedere boom nauwkeurig op.
Volg ook de kapvergunningen en heraanplantingen op in uw gemeente. 
Bereken bovendien de ecosysteemdiensten die uw bomen creëren voor de gemeenschap. 

 

Aangezien overheden vaak onder vuur liggen over hun lokaal groenbeleid en burgers nood hebben aan een duidelijke toekomstvisie van hun gemeente of stad, hebben wij ook hiervoor een oplossing.

Gemeentes en steden kunnen op deze kaart vergroeningsprojecten/milieuprojecten die nu of in de toekomst plaatsvinden aanduiden op de kaart en hier extra informatie over geven (tekst, foto's en bestanden). Op deze manier kunnen burgers en organisaties bekijken wat hun gemeente of stad gaat doen om groener en duurzamer te worden, zowel nu als in de toekomst. Hierdoor zijn zowel de plannen als de visie van uw gemeente of stad heel tastbaar voor uw burgers en milieuorganisaties. (meer info hierover, zie 'Toekomstige Projecten Van Uw Gemeente/Stad')

 

De applicatie is opgebouwd volgens de OSLO standaard, dit is de éénduidige standaard voor de uitwisseling van informatie.

Het doel van ‘Open Standaarden voor Linkende Organisaties’ (OSLO) is om te zorgen voor meer samenhang, een betere begrijpbaarheid en vindbaarheid van informatie.
Map a tree kan unieke https linken produceren die kunnen gebruikt worden in de lokale LOD (Linked Open Data) infrastructuur.  

 

De opbouw van de applicatie gebeurde op basis van de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), gebruikmakend van de desbetreffende vocabularia, begrippenkaders en applicatieprofielen opgemaakt door Data Vlaanderen
Dit zodat het importeren en exporteren van data zo eenvoudig en uniform mogelijk kan gebeuren.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, of u hebt interesse in een demo, aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie. 

 

 

Hoe werkt het vergroeningsplatform? 

 

 

Nadat burgers punten waar mogelijk bomen kunnen geplant worden, op de kaart hebben aangeduid (grijze bolletjes), kunnen lokale overheden aan de slag gaan (foto 1 & 2) . Ze kunnen de voorgestelde punten bekijken en vervolgens onderzoeken of het mogelijk is om op deze plaats een boom te planten. Indien het mogelijk is om een boom te planten, kan de status van de boom aangepast worden naar ‘Hier kan een boom staan!’ (foto 4).  En kan de gemeente of stad actie ondernemen om deze boom daadwerkelijk te planten. Het locatiepunt zal veranderen in een groen bolletje.

 

Indien het niet mogelijk is om op de locatie een boom te planten, kan de gemeente of stad de status aanpassen naar ‘Hier kan geen boom staan.’ en kan ze de reden opgeven waarom het planten van een boom niet mogelijk is (foto 5). Zo is er transparantie en duidelijkheid over de reden waarom er geen boom kan geplant worden. Het locatiepunt zal veranderen in een rood bolletje.
Redenen waarom een locatie ongeschikt is voor de aanplant van een boom kunnen zijn:
De grond is niet van de gemeente/stad, er zijn ondergrondse leidingen/kabels aanwezig, de natuurrichtplannen verbieden het, …

 

De kaart kan visueel weergeven waar er bomen kunnen staan en waar niet. 
Daarnaast kan de kaart ook informatie geven over de boom zelf en het eindbeeld dat de boom moet hebben. Zo kunnen inwoners gemakkelijk te weten komen hoe hun stadsbomen er in de toekomst zullen uitzien (foto 6).

 

 

Daarnaast kunnen burgers ook de door hen aangeduide punten opvolgen. Zo kunnen ze zien welke van hun punten zijn goedgekeurd. Als een boom is aangeplant op deze punten kan de persoon ook te weten komen welke soort boom er is gezet.  

 

 

Toekomstige Projecten Van Uw Gemeente

Burgers en organisaties eisen meer groen in hun omgeving. Veel steden en gemeenten hebben grote plannen om de leefomgeving van hun inwoners groener te maken en te bouwen aan klimaatneutraliteit . Echter is het vaak moeilijk om te communiceren rond deze projecten. Gewone burgers hebben veel interesse in de vergroeningsprojecten in hun buurt, maar gaan vaak niet naar infoavonden of lezen geen lokaal nieuws. Hierdoor missen ze vaak deze informatie.

De applicatie laat gemeenten en steden ook toe om huidige en toekomstige projecten visueel zichtbaar te maken aan de burgers. Dit maakt de visie van de overheid duidelijker en transparanter.         

 

 

Daarnaast laat de applicatie toe om zeer veel informatie over elk project weer te geven.
Men kan onder andere informatie weergeven over:

 • - Het type project;
 • - De beheerder van het project;
 • - Informatie over de kadering van het project; 
 • - De oppervlakte;
 • - Mogelijke partners;
 • - ...

Er is ook de mogelijkheid om foto's en bestanden toe te voegen. Zo kunnen er bijvoorbeeld foto's van het eindbeeldplattegronden of het bestek worden uploaden. Zo kunnen burgers rechtstreeks te weten komen wat er zal veranderen in hun buurt.

Alle informatie rond deze projecten kunnen op deze manier voor het grote publiek beschikbaar gemaakt worden. 

Dit maakt het voor burgers en organisaties niet enkel gemakkelijker om aan deze informatie te komen, het maakt het geheel veel tastbaarder. 

 

We kunnen ook unieke linken produceren naar projecten op de applicatie, zo kan u naar projecten op de kaart verwijzen vanop uw website of vanuit een post op sociale media.  


Pop-up informatiekader van een project.

Het 'Details' tabblad voor alle info over het project. 

 

 

 

Communiceren over de positieve impact van groene projecten.

Via de applicatie kan er nu ook informatie worden weergegeven over de ecosysteemdiensten die bepaalde groene projecten leveren. Op die manier kunnen burgers bekijken welke impact het project zal hebben op de maatschappij. 

 


De geleverde ecosysteemdiensten van een project. 

 

 

Verwijzen naar projecten op sociale media

De applicatie kan voor elk project een unieke link produceren. Deze linken kan u delen met uw entourage of collega's om te verwijzen naar deze projecten. 
Momenteel kan er rechtstreeks informatie gedeeld worden via Twitter. In de toekomst willen we dit uitbreiden naar andere mediaplatformen. De uniek link kan u openen door op 'delen' te klikken. 

 


Deel projecten via sociale media of via een link.

 

Ecovator
Verwijs naar een boom of project via een QR-code.

 

Van elk project kunnen er foto's bijgevoegd worden. Dit kunnen foto's zijn met een projectomschrijving of sfeerbeelden.

 

Voor meer informatie over deze projecten laag, klik HIER.

 

Verdere informatie voor lokale overheden:

 

 

De applicatie op Pc en Mac: 

De online kaart op Pc en Mac is iets uitgebreider. Dit maakt de controle van plantlocaties gemakkelijk. 
De streetview optie geeft de gebruiker visuele info over de plantlocatie. Zo kunnen er inschattingen gemaakt worden over:

 

 • -De bermbreedte;
 • - De aanwezigheid van grachten;
 • - De aanwezigheid van stroomkabels;
 • - ...

 

Via een computer kan er ook gemakkelijk tussen data gefilterd worden om de specifieke informatie te vinden die u nodig heeft. Deze data kan vervolgens worden geëxporteerd. Ook kan u de  gegevens van verschillende punten tegelijkertijd updaten en de status van groepen bomen aanpassen.  

 

Zoals de onderstaande foto's weergeven, worden de geïnventariseerde bomen afgebeeld als punten.
Deze punten kunnen visueel heel wat verschillende informatie weergeven. Zo kunnen de bomen weergegeven worden volgens:

 • -Nederlandse soortnaam;
 • -Wetenschappelijke soortnaam;
 • -Geslachtsnaam;
 • -De status van de boom (wettelijk beschermd, deel van een hoofdstructuur of een merkwaardige    boom);
 • -De bedekking van de boomspiegel;
 • -De groeifase van de boom;
 • -De onderhoudstoestand van de boom;
 • -De DBH (boomdiameter op 130 cm).

 

Door deze informatie gemakkelijk te kunnen filteren kan men gemakkelijk plannen voor verbeterwerkzaamheden maken of voorruitplannen. Zo kan men de 'groeifase van de boom' bekijken om de successie van aftakelende bomen te plannen

Ook kunnen de kapvergunningen en de heraanplantingen van bomen worden opgevolgd. Deze informatie kan ook opengesteld worden voor burgers.  


Weergave van de bomen per soort op verschillende kaarten.

 


Uitprint van parkbomen weergegeven op soortnaam. Specifieke soorten kunnen individueel weergegeven worden.  

 


Zoals u hierboven kan zien is het mogelijk ook de stamdiameter van de boom (DBH) visueel weer te geven.

Ook de 'boombeschermingszone' kan worden weergegeven.
Deze waarde wordt berekend door middel van de tolerantie van de boomsoort en de stamdiameter van de boom.

Na het invoeren van de DBH-waarde voor een boom, wordt automatisch een beschermingszone berekend.
De output is een straal waarbinnen bouwactiviteiten best worden beperkt (zaken als het bedienen van zware machines aan de oppervlakte, graven, etc.).

De 'Structurele wortelzone' van de bomen kan ook worden berekend door een waarde in te geven voor de boomdiameter aan de grond. De structurele wortelzone is cruciaal voor de algehele stabiliteit van de boom. Activiteiten binnen deze zone kunnen best enkel na grondige overweging gebeuren. 

De berekende boombeschermingszone geeft weer waar ingrijpende activiteiten best worden beperkt. De applicatie maakt ook automatisch grafieken van de gegevens. Zo kan men direct weergeven hoe de huidige situatie van de bomen binnen een bepaald gebied is.

 

   


De weergave van de bomendiversiteit in grafieken. 

 


Weergave van de bomen volgens hun conditie. 

 

 

Ondersteuning Groendiensten 

 

 

Naast de uitgebreide mogelijkheden voor de inventarisatie van bomen, is er ook de mogelijkheid om werkzaamheden aan bomen of groepen bomen te registreren en te plannen. Deze werkzaamheden kunnen worden bijgehouden per boom of per groep bomen.  

 

Ook genereert de applicatie automatisch interessante informatie in werkverslagen.
Deze info kan zowel voor één boom als voor een straat, wijk of een hele gemeente opgevraagd worden. 

Zo kan men bijvoorbeeld volgende gegevens verkrijgen: 

 • -De meest voorkomende boomwerkzaamheden per boom of gebied;
 • -De frequentie van deze werkzaamheden;
 • -De frequentie van ziektes bij specifieke bomen;
 • -De opvolging van de gezondheid van uw bomen;
 • -...

Met deze gegevens en inzichten kunnen vervolgens verantwoorde beslissingen worden gemaakt binnen het management en de planning.

 

Daarnaast kan er ook gekeken worden naar het werk en de prestaties van individuele gebruikers.

 Verhouding in werkzaamheden die gebeurden.              De hoeveelheid werkzaamheden per gebruiker

 

Er kunnen ook boommatrixverslagen worden gegenereerd. Dit zijn tabellen waarin twee factoren met elkaar worden vergeleken. Zo kan men bijvoorbeeld bekijken welke specifieke soorten bomen een slechte conditie vertonen of welke soorten het juist heel goed doen. 

 

 

Importeren en exporteren van data 

 

 

Ten alle tijden kan er boomdata geëxporteerd worden van de applicatie naar een externe databases of GIS lagen in externe applicaties. Dit als CSV, DXF of shapefile.  

Ecovator kan bestaande boominventarissen en punten in de applicatie uploaden. Zo is er geen dubbel werk en is de informatie die u wil ook op de applicatie beschikbaar en aanpasbaar. 

 

 

EcosysteemdienstenEcosysteemdiensten

De ecosysteemdiensten van elke individuele boom kunnen berekend worden. Deze 'ecosysteemdiensten' zijn diensten die de bomen leveren aan mens en maatschappij. Bomen leveren veel verschillende ecosysteemdiensten. De software probeert deze diensten in cijfers uit te drukken. Dit zowel in concrete cijfers van de geleverde diensten als in monetaire waardes

 


Alle verschillende diensten kunnen per boom berekend worden. 

 


De ecosystemen kunnen ook berekend worden per stad, wijk, bos of straat.

 

Hieronder staan de ecosysteemdiensten die berekend worden met de i-Tree software

 

Regenwater
Door het bevorderen van gezonde grond en het opvangen van regen, helpen bomen de hoeveelheid regenwaterafvoer die door een regenbui wordt veroorzaakt te verminderen. Hierdoor is er minder waterafvoer richting riolen en beken. Het regenwater kan gemakkelijker in de bodem doorsijpelen en het grondwater aanvullen. Resultaten worden zowel in liters 'opgevangen' regenwater als in een geschat monetair voordeel in USD weergegeven.

 

 

Eigendomswaarde
Studies hebben aangetoond dat bomen de waarde van het onroerend goed waarop/waarrond  ze zich bevinden verhogen. Dit model maakt gebruik van het bladoppervlak van de boom en het aantal bomen op het terrein om in USD de toename van de waarde van het onroerend goed te schatten. Deze waarden kunnen naar verwachting in de loop van de tijd toenemen, zolang de bomen gezond zijn en mettertijd in bladoppervlak groeien.

 

Energiebesparing
Dit gedeelte toont de energie die is bespaard door de aanwezigheid van bomen. Dit op basis van drie verschillende voordelen/diensten die ze bieden (hieronder vermeld). De voordelen/besparingen worden geschat in kilowattuur (kWh, bespaarde elektriciteit in de zomer), thermen (verminderd aardgasverbruik in de winter) en in de besparing van energiekosten in USD.

 

 • Schaduw in de zomer helpt de kosten van airconditioning te verlagen.
 • - Bomen transpireren water, dragen bij aan het vochtgehalte in de lucht en verlagen de                     luchttemperaturen.
 • - Boomkruinen dienen als windblokkers, waardoor tocht en warmteverlies door oppervlaktes
    zoals glazen ramen worden verminderd.

 

Luchtkwaliteit
Bomen helpen bij het absorberen van schadelijke verontreinigende stoffen, capteren schadelijke deeltjes die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken en produceren zuurstof. Deze maatschappelijke voordelen worden geregistreerd als schattingen van de verwijderde verontreinigende stoffen (in ponden) en het maatschappelijke voordeel in USD. Dit door bijvoorbeeld het uitsparen van gezondheidskosten gelinkt aan de luchtkwaliteit. 

De volgende verontreinigende stoffen zijn inbegrepen in de berekening:
Ozon ( O3), vluchtige organische stoffen (VOS), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO₂) en fijn stof (PM10 en PM2,5).

 

Koolstofopslag
Een gezonde boom helpt de COin de atmosfeer te verminderen door de koolstof op te slaan (door COuit de lucht te halen en op te slaan in hun wortels, stammen, takken en bladeren).
Energiebesparingen dragen ook indirect bij tot een vermindering van koolstofdioxide door de behoefte aan airconditioning en verwarming te verminderen. Deze waarden worden weergegeven in het monetair voordeel in USD, de opgeslagen hoeveelheid koolstof, de afgezonderde hoeveelheid koolstof en de vermeden koolstof (allemaal in lbs).

Definities zijn hieronder te vinden:


Koolstof opgeslagen: Alle koolstofdioxide die gedurende de levensduur van de bomen in het stadsgroen wordt opgeslagen als gevolg van opslag (in ponden). Deze meting is niet hetzelfde als de jaarlijkse koolstofvastlegging.


Jaarlijkse koolstofvastlegging: De hoeveelheid koolstof die jaarlijks uit de atmosfeer wordt verwijderd en wordt opgeslagen in de biomassa van het bladerdak (in ponden).


Koolstof vermeden: Jaarlijkse reductie van atmosferische CO2 als gevolg van vastlegging door bomen en verminderde uitstoot van energiecentrales als gevolg van verminderd energieverbruik (in ponden).

 

Voor meer informatie over de ecosysteemdiensten, klik HIER.

 

Haal het maximum uit uw openbaar groen! 

 

Een video over de applicatie kan u hier vinden.  

Map A Tree is ook een geregistreerd initiatief op het SDG's.be, dit is een initiatief van de Belgische overheid. 
Meer info hierover kan u hier vinden.

 

English version
A video about the application can be found here.