Groene Projecten

Burgers en organisaties eisen meer groen in hun omgeving. Veel steden en gemeenten hebben grote plannen om de leefomgeving van hun inwoners groener te maken en te bouwen aan klimaatneutraliteit . Echter is het vaak moeilijk om te communiceren rond deze projecten. Gewone burgers hebben ook veel interesse in de vergroeningsprojecten in hun buurt, maar gaan vaak niet naar infoavonden of lezen geen lokaal nieuws. Hierdoor missen ze vaak deze informatie.

 

De applicatie laat gemeenten en steden ook toe om huidige en toekomstige projecten visueel zichtbaar te maken aan de burgers. Dit maakt de visie van de overheid duidelijker en transparanter. 

 

Er zijn verschillende soorten projecten die kunnen worden ingegeven, van  CO2-compensatiebossen en postzegelbossen tot voedselbossen en natuuruitbreiding. Verder is er een opdeling volgens het jaar waarin het project zal voltooid worden. Hierdoor is er een opvolging mogelijk over de jaren heen en kan er een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende jaren.  

 

       
Visuele weergave van de verschillende projecten

 

Er kan ook met labels worden aangeduid over welk soort gebied het gaat, welke oppervlakte het gebied heeft, wie het gebied beheert, in welke projectfase het project zich bevind, hoeveel bomen er gaan geplant worden,..

 

 


De aanduiding van het soort gebied

 


De aanduiding van het aantal geplante (of te planten) bomen.

 

Daarnaast laat de applicatie toe om zeer veel informatie over elk project weer te geven.
Men kan onder andere informatie weergeven over:

  • - Het type project;
  • - De beheerder van het project;
  • - Informatie over de kadering van het project; 
  • - De oppervlakte;
  • - Het aantal geplante bomen;
  • - De soorten bomen;
  • - Mogelijke partners;
  • - ...

 


Pop-up informatie van een  project

 

Er is ook de mogelijkheid om foto's en bestanden toe te voegen. Zo kunnen er bijvoorbeeld foto's van het eindbeeldplattegronden of het bestek worden uploaden. Zo kunnen burgers rechtstreeks te weten komen wat er zal veranderen in hun buurt.

Alle informatie rond deze projecten kunnen op deze manier voor het grote publiek beschikbaar gemaakt worden. 

Dit maakt het voor burgers en organisaties niet enkel gemakkelijker om aan deze informatie te komen, het maakt het geheel veel tastbaarder.

 


Volledige detailkader van het project. 

 

Het is ook mogelijk om de verschillende lagen tegelijk weer te geven. Op deze manier kan er bijvoorbeeld worden weergegeven welke soorten bomen er in toekomstige projecten worden aangeplant alsook hun locatie. 

 

De bomenlaag en projectlaag samen zichtbaar. 

 

Projecten voorruitplannen

Het platform voorziet de mogelijkheid om aan te geven wat uw organisatie in de toekomst zal doen.
Dit door een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende projectjaren. 

Groene projecten

 

Verwijzen naar projecten op sociale media

De applicatie kan voor elk project een unieke link produceren. Deze linken kan u delen met uw entourage of collega's om te verwijzen naar deze projecten. 
Momenteel kan er rechtstreeks informatie gedeeld worden via Twitter. In de toekomst willen we dit uitbreiden naar andere mediaplatformen. De uniek link kan u openen door op 'delen' te klikken. 

Deze linken kunnen ook gebruikt worden in de lokale LOD (Linked Open Data) infrastructuur.  

 


Projecten delen via sociale media of via een unieke link 


Verwijs naar een boom of project via een QR-code

 

Foto's toevoegen van de projecten

 


Van elk project kunnen er foto's bijgevoegd worden. Dit kunnen foto's zijn met een projectomschrijving of sfeerbeelden.