Bedrijven

Bedrijven kunnen nu ook in het Map A Tree project participeren.
Via het platform kunnen ze communiceren over de vergroening en ontharding van hun bedrijventerrein, de aanplant van bomen of het planten van een bedrijfsbos.

 

We willen dat bedrijven open en transparant over hun vergroeningsprojecten kunnen communiceren zonder te greenwashen.

 

Vlaanderen heeft voor meer dan 50.000 hectare aan bedrijventerreinen.
Een groot deel van deze oppervlakte wordt in beslag genomen door (verharde) terreinen die men relatief gemakkelijk kan vergroenen. Zoals parkeerplaatsen, opritten, verharde/kiezel voortuinen,…

 

Communiceren over deze veranderingen met stakeholders is niet gemakkelijk. Met Map A Tree proberen we dit aan te pakken. Bedrijven kunnen hun groene projecten visueel weergeven op het Map A Tree platform. 

 

Groen Bedrijventerrein Vlaanderen
U kan de verschillende projecten van uw bedrijf weergeven op het platform. 

 

 

Wat kan u als bedrijf doen?

 • Groene projecten creëren en visueel weergeven op het Map A Tree platform
  • Mogelijkheid om projectinformatie te delen
  • Projectfoto’s tonen op het platform
  • Unieke link naar uw project op het platform
  • Geplante bomen toevoegen aan het platform
 • Publicatie van uw vergroeningsprojecten op onze website

 

Groen bedrijventerrein communicatie
U kan projectinformatie en foto's weergeven op het platform.

 

 

Nut en noodzaak van vergroenen

Een groenere inrichting van een bedrijventerrein draagt bij aan de biodiversiteit en de klimaatadaptatie. Bedrijfsgroen voorkomt bijvoorbeeld wateroverlast en hittestress. Niet enkel voor het bedrijf zelf, maar ook voor de hele buurt.
Ook draagt het bij aan de gezondheid van medewerkers, aan een prettiger werkklimaat en productievere werknemers.

 

SDG - Map A Tree
Door te participeren in het Map A Tree project laat u zien dat u meewerkt aan deze SDG's.

 

Groenere bedrijfsterreinen helpen onder andere bij:

 • Wateropvang: Infiltreren en lokaal bufferen van hemelwater;
 • Waterafvoer: Het afvoeren van overtollig water naar reguliere waterwegen;
 • Biodiversiteit: Variatie aan flora en fauna, binnen en tussen soorten;
 • Belevingsgroen: Een groene ruimte die goed bereikbaar is en uitnodigt tot bewegen en verblijven;
 • Verkoeling: Tegengaan van hittestress (opwarming door blootstelling aan hitte);
 • Energiebesparing: Het creëren van schaduw en verkoeling in de warme maanden alsook het tegenhouden van wind in de koude maanden leveren een energiebesparing op.

 

Ziet u een mogelijke samenwerkingen wel zitten, contacteer ons op: treemap@ecovator.be

 

SolarImpulse Solution

 

Het Map A tree platform heeft het Solar Impulse Efficient Solution Label gekregen! 

Deze organisatie zoekt wereldwijd naar 1000 efficiënte oplossingen om de wereld duurzamer te maken volgens de SDG's.

 

Meer informatie over het internationale label en de SDG's kan u hier vinden.
Ecovator is ondersteuner van het Bomencharter.