SDG's en Labels

Map A Tree zet 100% in op 4 SDG's. Daarnaast ondersteunt het 3 andere SDG's

SDG's ook bekend als de 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.
Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 
Overheden en organisaties worden aangespoord om duurzame acties op te bouwen volgens deze doelstellingen. 

Map A Tree is ook een geregistreerd initiatief op het SDG's.be, dit is een initiatief van de Belgische overheid. 
Meer info hierover kan u hier vinden. 

Map a tree zet 100% in op volgende 4 SDG's.

 


 

De applicatie zet in op het verduurzamen van steden en gemeenschappen volgens verschillende doelstellingen.

11.4: De applicatie helpt bij het veilig stellen en beschermen van natuurlijk erfgoed door erfgoedbomen een beschermde status te geven. 

11.6: De applicatie helpt bij het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden. Dit enerzijds door vergroening te stimuleren en een maximum aan openbaar groen te promoten en anderzijds door het bewustzijn rond stadsbomen en luchtkwaliteit te vergroten met concrete data (I-tree). 

11.7: Door het mogelijk te maken om groene projecten visueel weer te geven, wil de applicatie de expansie  van kwalitatieve openbare groene ruimte promoten.

 

Meer informatie over SDG 11 kan u vinden via deze link. 

 

 

 

13.1: Door een maximum aan (openbaar) groen te promoten hopen we de veerkracht van het lokaal klimaat in Vlaanderen te versterken.

13.2: De applicatie ondersteunt de integratie van doelstellingen binnen beleidslijnen, strategieën en planningen. 

13.3: De ecosysteemdiensten tool wil de opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.

Meer informatie over SDG 13 kan u vinden via deze link. 

 15.1: De applicatie kan ondersteuning bieden bij het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van terrestrische en inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder bossen en moeraslanden. 

15.2: De applicatie kan ondersteuning bieden bij de implementatie van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde bossen herstellen en op een duurzame manier bebossing en herbebossing opvoeren.

15.9: Met behulp van de i-tree software, kan de applicatie helpen om ecosysteem- en biodiversiteitswaarden te integreren in nationale en plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen en strategieën.

 

Meer informatie over SDG 15 kan u vinden via deze link. 

17.17: De applicatie wil doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

17.19: De applicatie wil voortbouwen op bestaande initiatieven om metingen te ontwikkelen met betrekking tot de vooruitgang van duurzame ontwikkelingen die kunnen dienen als aanvulling op het bruto binnenlands product.

Meer informatie over SDG 17 kan u vinden via deze link. De 3 SDG's die de applicatie kan ondersteunen.

 

 

3.9: De applicatie wil het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van lucht, water en bodemvervuiling. 

 

Meer informatie over SDG 3 kan u vinden via deze link. 

 

 9.1: De applicatie wil de ontwikkeling van een kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige groene infrastructuur bevorderen. 

 

Meer informatie over SDG 9 kan u vinden via deze link. 

 

 12.2: De applicatie zet hard in op het 'Management' binnen groenmanagement. Hierdoor stimuleren we het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit door boomsuccessie efficient te laten verlopen.

Meer informatie over SDG 12 kan u vinden via deze link. 

 

Map A Tree is ook een geregistreerd initiatief op het SDG's.be, dit is een initiatief van de Belgische overheid. 
Meer info hierover kan u hier vinden.

 

 

Labels

 

 

 

Het Map A tree platform heeft het Solar Impulse Efficient Solution Label gekregen!Deze organisatie zoekt wereldwijd naar 1000 efficiënte oplossingen om de wereld duurzamer te maken volgens de SDG's.
Elke oplossing moet aan tal van eisen voldoen en wordt geanalyseerd en gecontroleerd door 3 verschillende onafhankelijke experts. 
Slechts indien de oplossing voldoet aan alle eisen kan deze het Solar Impulse Efficient Solution Label bekomen.

 

Meer informatie over het label en de Solar Impulse Foundation kan u vinden door op deze link te klikken.

 

Ecovator is zeer trots op de bemachtiging van dit internationaal label
De internationale experten waren het unaniem eens over de positieve impact en effectiviteit van de applicatie.  

Informatie over de indeling van de applicatie volgens het label kan u hier vinden.

 

 

 

Ecovator heeft de hoogste score gekregen op de NVO-Scan 

MVO scan Ecovator