Algemene Info Map A Tree

Map A Tree is een Online Crowdsourcing Vergroeningsplatform Voor Vlaanderen.

Hierop kunnen Burgers locaties aanduiden waar ze denken dat er bomen kunnen geplant worden. Lokale overheden kunnen vervolgens bekijken waar er effectief bomen kunnen staan en dit bekend maken. Burgers kunnen ook de status van hun geplaatste punten opvolgen en bekijken of er een boom is geplant.

 

Burgers kunnen ook de vergroeningsprojecten in hun buurt opvolgen. Lokale overheden kunnen op deze manier informatie over hun toekomstige projecten bekendmaken aan hun burgers.

 

Het is een gemakkelijke manier om de burgers te laten meehelpen aan de uitbreiding van het stedelijk groen in hun leefomgeving.

 

Organisaties kunnen ook hun vergroeningsacties visueel weergeven en bekendmaken op het platform.

 

Map A Tree platformGa naar het platform

 

Met dit platform proberen we het volgende te doen:

 

-Vlaanderen vergroenen door plaatsen waar mogelijk bomen kunnen staan te lokaliseren;
-Toekomstige 'groene' projecten in Vlaanderen inplannen, visueel weergeven en projectinfo openstellen;
-Bestaande bomen in Vlaanderen inventariseren;
-Ondersteuning bieden bij het opstellen en het beheer van bomenplannen;
-Kostenefficiënt ondersteuning bieden bij groenbeheer en bosbeheer;
-Het beschermen van bomen met een bijzondere status;
-Het inventariseren en beschermen van bomen met een grote ecologische waarde;
-De ecosysteemdiensten van individuele bomen en bossen weergeven met i-Tree software;
-Burgers informeren over het openbaar groen in hun buurt;
- En nog véél meer! ...

 

Bekijk een video over het project:

 

Waarom hebben we stadsbomen nodig? 

 

 

 

Ziet u een mogelijke samenwerkingen wel zitten, contacteer ons op: treemap@ecovator.be

 

 

Draag jouw puntje bij aan een groener Vlaanderen!!

 

 

Het Map A tree platform heeft het Solar Impulse Efficient Solution Label gekregen! 

Deze organisatie zoekt wereldwijd naar 1000 efficiënte oplossingen om de wereld duurzamer te maken volgens de SDG's  

 

Meer informatie over het internationale label en de SDG's kan u hier vinden.
Ecovator is ondersteuner van het Bomencharter.