Green Roads Initiative

Wat is het?
Wij willen Vlaamse overheden helpen bij het aanplanten van bomen langs wegen.
Enerzijds willen wij data verzamelen over bermen waar nog geen bomen geplant zijn. Dit om de lokale overheden te motiveren om daar ook bomen te planten.
Anderzijds willen we deze data gebruiken om zelf gericht boomplantacties te organiseren in samenwerking met lokale organisaties en onze partners.

 

Verdere uitleg:
Ecovator is van mening dat elke open plaats die gebruikt kan worden voor kwalitatieve en/of kwantitatieve natuuruitbreiding optimaal benut moet worden. Er zijn heel wat plaatsen in Vlaanderen die hieronder kunnen vallen, waaronder ook onze bermen.

 

De totale oppervlakte aan wegbermen langs het Vlaamse wegennet ligt tussen de 20.000 en 25.000 ha. Een groot deel daarvan ligt langs gemeentewegen. Deze bermen worden beheerd door de plaatselijke gemeentes. Door tal van besparingen en een tekort aan werkkracht is het niet evident om op lokaal niveau het bermbeheer vlekkeloos te laten verlopen.

 

Zo komt het soms voor dat bomenrijen op de berm na verwijdering in praktijk niet worden heraangeplant. Ook kan het zijn dat na hakhoutbeheer bepaalde bomen sterven. Al deze zaken opvolgen is voor lokale overheden een zware taak. Daarnaast zijn er nog veel bermen in Vlaanderen die nog niet optimaal benut worden. Een groot aantal bermen hebben immers geen bomen en/of struiken.

 

Nochtans zijn er heel wat voordelen aan het aanplanten van bomen op  wegbermen. Beplante bermen capteren CO2 en helpen zo bij het verminderen van de klimaatsverandering. Daarnaast filteren bomen fijn stof uit de lucht, wat zorgt voor een beter luchtkwaliteit. Beplante bermen zijn een thuis of een corridor voor veel dieren. Daarboven helpen bomen bij het bufferen van geluid en de visuele impact van het verkeer, en laten ze bestuurders in sommige gevallen trager rijden.

 

Het Green Road Initiative zal voortvloeien uit het Map A Tree project. Dit project zal echter specifiek gefocust zijn op bermen. Dit omdat lokale overheden betrokken moeten zijn bij dit project.  
Link: Ecovator: Map A Tree