Ecosysteemdiensten

Volgens de Vlaamse overheid zijn ecosysteemdiensten ‘al de goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren’.
Deze 'diensten' hebben een algemene positieve impact op mens en maatschappij. 
Hieronder staat een duidelijke indeling van de verschillende soorten ecosysteemdiensten volgens onderzoek van de Universiteit Antwerpen. 

 

 

De Map A Tree applicatie kan verschillende soorten ecosysteemdiensten berekenen. De berekening van deze diensten kan ons helpen om een monetaire waarde te bepalen voor een boom of bos. Door de ecosysteemdiensten uit te drukken in een geldbedrag kunnen we ons beter realiseren welke (onzichtbare) arbeid bomen uitvoeren en welke waarde ze creëren voor onze maatschappij.      

 

Door deze waarden te berekenen wordt het algemeen nut van bomen duidelijker voor zowel burgers als overheden. Dit was ook één van de redenen voor de ontwikkeling van deze software.

Ecosysteemdiensten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecosysteemdiensten in de applicatie

 

De applicatie kan voor elke boom een aantal ecosysteemdiensten berekenen. De berekende waarden zijn de waarden per jaar.  
Ook de ecosysteemwaarde van verschillende bomen, volledige bossen of steden kan worden berekend. 

 

Ecosysteemdiensten Boom in Gent
Alle verschillende diensten kunnen per boom berekend worden.

 


De ecosysteemdiensten kunnen ook berekend worden per stad, wijk, bos of straat.

 

Ecosysteemdiensten groep bomen Gent
Ecosysteemdiensten van een park in Gent

 

 

Hieronder staan de ecosysteemdiensten die berekend worden met de i-Tree software
Deze software werd ontwikkeld door de United States Forest Service en is aangepast voor de Europese markt. 

 

 

Regenwater
Door het bevorderen van gezonde grond en het opvangen van regen, helpen bomen de hoeveelheid regenwaterafvoer die door een regenbui wordt veroorzaakt te verminderen. Hierdoor is er minder waterafvoer richting riolen en beken. Het regenwater kan gemakkelijker in de bodem doorsijpelen en het grondwater aanvullen. Resultaten worden zowel in liters 'opgevangen' regenwater als in een geschat monetair voordeel in Euro weergegeven.

 

Definities zijn hieronder te vinden:

 

Monetair voordeel voor regenwater: Geldbesparingen als gevolg van vermindering van de jaarlijkse afvoer van regenwater als gevolg van onderschepping van regenval door het bladerdak van bomen

 

Afvoerwaterpreventie: De hoeveelheid oppervlakkige afvoer zonder bomen min de hoeveelheid oppervlakte-afvoer met huidige boombedekking

 

Interceptie: ermindering van de jaarlijkse afvoer van regenwater als gevolg van onderschepping van regen door het bladerdak van bomen

 

 

Luchtkwaliteit
Bomen helpen bij het absorberen van schadelijke verontreinigende stoffen, capteren schadelijke deeltjes die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken en produceren zuurstof. Deze maatschappelijke voordelen worden geregistreerd als schattingen van de verwijderde verontreinigende stoffen (in kg) en het maatschappelijke voordeel in Euro. Dit door bijvoorbeeld het uitsparen van gezondheidskosten gelinkt aan de luchtkwaliteit. 

 

De volgende verontreinigende stoffen zijn inbegrepen in de berekening:
Ozon ( O3), vluchtige organische stoffen (VOS), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO₂) en fijn stof (PM10 en PM2,5).

 

 

Koolstofopslag
Een gezonde boom helpt de COin de atmosfeer te verminderen door de koolstof op te slaan (door COuit de lucht te halen en op te slaan in hun wortels, stammen, takken en bladeren).
Energiebesparingen dragen ook indirect bij tot een vermindering van koolstofdioxide door de behoefte aan airconditioning en verwarming te verminderen. Deze waarden worden weergegeven in het monetair voordeel in Euro, de opgeslagen hoeveelheid koolstof, de afgezonderde hoeveelheid koolstof en de vermeden koolstof (allemaal in Kg).

 

Definities zijn hieronder te vinden:


Koolstof opgeslagen: Alle koolstofdioxide die gedurende de levensduur van de bomen in het stadsgroen wordt opgeslagen als gevolg van opslag (in Kg). Deze meting is niet hetzelfde als de jaarlijkse koolstofvastlegging.

 

CO₂ opgeslagen: Alle koolstofdioxide die tijdens het leven van de bomen in het stadsbos wordt opgeslagen als gevolg van vastlegging. Deze meting is niet hetzelfde als jaarlijks vastgelegde koolstof in (kg).

 

CO₂ opslag monetair voordeel: Kooldioxide-opslag is de waarde van de levenslange koolstof die in de boom is opgeslagen bij zijn huidige omvang (in €).

 

CO₂ vastgelegd: De hoeveelheid koolstof die jaarlijks uit de atmosfeer wordt verwijderd en wordt opgeslagen in de biomassa van het bladerdak (kg).


Jaarlijkse koolstofvastlegging: De hoeveelheid koolstof die jaarlijks uit de atmosfeer wordt verwijderd en wordt opgeslagen in de biomassa van het bladerdak (in Kg).

 

 

Map A Tree is ook een geregistreerd initiatief op het SDG's.be, dit is een initiatief van de Belgische overheid. 
Meer info hierover kan u hier vinden.