Ecosysteemdiensten

Volgens de Vlaamse overheid zijn ecosysteemdiensten ‘al de goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren’. Deze 'diensten' hebben een algemene positieve impact op mens en maatschappij. 
Hieronder staat een duidelijke indeling van de verschillende soorten ecosysteemdiensten volgens onderzoek van de Universiteit Antwerpen. 

 

 

De applicatie kan verschillende soorten ecosysteemdiensten berekenen. De berekening van deze diensten kan ons helpen om een monetaire waarde te bepalen. Door de ecosysteemdiensten uit te drukken in een geldbedrag kunnen we ons beter realiseren welke arbeid bomen uitvoeren en welke waarde ze creëren voor onze maatschappij.      

 

Door deze waarden te berekenen wordt het algemeen nut van bomen duidelijker voor zowel burgers als overheden. Dit was ook één van de redenen voor de ontwikkeling van deze software.

Ecosysteemdiensten

 

Ecosysteemdiensten in de applicatie

 

De applicatie kan voor elke boom een aantal ecosysteemdiensten berekenen. De berekende waarden zijn de waarden per jaar.  
Ook de waarde van verschillende bomen, bossen of steden kan worden berekend. 

In de nabije toekomst zullen we ook burgers ertoe in staat stellen om de ecosysteemdiensten van hun bomen te kunnen berekenen. 

 


Alle verschillende diensten kunnen per boom berekend worden.

 


De ecosystemen kunnen ook berekend worden per stad, wijk, bos of straat.

 

 

Hieronder staan de ecosysteemdiensten die berekend worden met de i-Tree software

 

Regenwater
Door het bevorderen van gezonde grond en het opvangen van regen, helpen bomen de hoeveelheid regenwaterafvoer die door een regenbui wordt veroorzaakt te verminderen. Hierdoor is er minder waterafvoer richting riolen en beken. Het regenwater kan gemakkelijker in de bodem doorsijpelen en het grondwater aanvullen. Resultaten worden zowel in liters 'opgevangen' regenwater als in een geschat monetair voordeel in USD weergegeven.

 

Eigendomswaarde
Studies hebben aangetoond dat bomen de waarde van het onroerend goed waarop/waarrond  ze zich bevinden verhogen. Dit model maakt gebruik van het bladoppervlak van de boom en het aantal bomen op het terrein om in USD de toename van de waarde van het onroerend goed te schatten. Deze waarden kunnen naar verwachting in de loop van de tijd toenemen, zolang de bomen gezond zijn en mettertijd in bladoppervlak groeien.

 

Energiebesparing
Dit gedeelte toont de energie die is bespaard door de aanwezigheid van bomen. Dit op basis van drie verschillende voordelen/diensten die ze bieden (hieronder vermeld). De voordelen/besparingen worden geschat in kilowattuur (kWh, bespaarde elektriciteit in de zomer), thermen (verminderd aardgasverbruik in de winter) en in de besparing van energiekosten in USD.

 

  • Schaduw in de zomer helpt de kosten van airconditioning te verlagen.
  • - Bomen transpireren water, dragen bij aan het vochtgehalte in de lucht en verlagen de luchttemperatuur.
  • - Boomkruinen dienen als windblokkers, waardoor tocht en warmteverlies door oppervlaktes
      zoals glazen ramen worden verminderd.

 

Luchtkwaliteit
Bomen helpen bij het absorberen van schadelijke verontreinigende stoffen, capteren schadelijke deeltjes die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken en produceren zuurstof. Deze maatschappelijke voordelen worden geregistreerd als schattingen van de verwijderde verontreinigende stoffen (in ponden) en het maatschappelijke voordeel in USD. Dit door bijvoorbeeld het uitsparen van gezondheidskosten gelinkt aan de luchtkwaliteit. 

De volgende verontreinigende stoffen zijn inbegrepen in de berekening:
Ozon ( O3), vluchtige organische stoffen (VOS), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO₂) en fijn stof (PM10 en PM2,5).

 

Koolstofopslag
Een gezonde boom helpt de COin de atmosfeer te verminderen door de koolstof op te slaan (door COuit de lucht te halen en op te slaan in hun wortels, stammen, takken en bladeren).
Energiebesparingen dragen ook indirect bij tot een vermindering van koolstofdioxide door de behoefte aan airconditioning en verwarming te verminderen. Deze waarden worden weergegeven in het monetair voordeel in USD, de opgeslagen hoeveelheid koolstof, de afgezonderde hoeveelheid koolstof en de vermeden koolstof (allemaal in lbs).

Definities zijn hieronder te vinden:


Koolstof opgeslagen: Alle koolstofdioxide die gedurende de levensduur van de bomen in het stadsgroen wordt opgeslagen als gevolg van opslag (in ponden). Deze meting is niet hetzelfde als de jaarlijkse koolstofvastlegging.


Jaarlijkse koolstofvastlegging: De hoeveelheid koolstof die jaarlijks uit de atmosfeer wordt verwijderd en wordt opgeslagen in de biomassa van het bladerdak (in ponden).


Koolstof vermeden: Jaarlijkse reductie van atmosferische CO2 als gevolg van vastlegging door bomen en verminderde uitstoot van energiecentrales als gevolg van verminderd energieverbruik (in ponden).

 

 

Map A Tree is ook een geregistreerd initiatief op het SDG's.be, dit is een initiatief van de Belgische overheid. 
Meer info hierover kan u hier vinden.