Hoe bomen met elkaar praten

Onder onze voeten bevindt zich een geheim netwerk. Dit netwerk wisselt middelen uit en verstuurt informatie.
Dit netwerk is meer dan 400 miljoen jaar oud en maakt het leven op aarde zoals we het kennen mogelijk.
"The Wood Wide Web" is het belangrijkste sociale netwerk op aarde en verdient meer aandacht. 

 

Wood Wide Web

 

Het Wood Wide Web

 

Als je in een bos wandelt, kan je het niet horen, maar het bos is aan het praten. Je hebt het natuurlijk nog nooit opgemerkt, want deze communicatie gebeurt ondergronds.

 

Het Wood Wide Web is een ondergronds dradennetwerk gemaakt door schimmels. Deze bodemschimmels creëren verbindingen (mycorrhiza-netwerken) tussen bomen en kunnen hele bossen met elkaar in verbinding brengen.

 

Hoe werkt het?

 

De meeste landplanten hebben een mutualistische symbiose met bodemschimmels. Dit wil zeggen dat planten en schimmels een partnerschap aangaan die hen beide voordelen oplevert.
Fossielen tonen aan dat deze partnerschappen reeds ontstonden toen de eerste landplanten ontstonden, 400 miljoen jaar geleden1

De schimmeldraden (of hyfe) kunnen zich rond of in de wortels van planten begeven en zichzelf zo aan het wortelnetwerk van de plant koppelen.
Hierdoor kunnen ze het wortelnetwerk van planten aanzienlijk uitbreiden.
Schimmeldraden zijn fijner en talrijker dan plantenwortels en kunnen water en mineralen efficiënter opnemen dan de plant zelf.
De schimmel kan de plant voorzien van extra nutriënten en water. In ruil hiervoor geeft de plant koolstof, in de vorm van suikers aan de schimmel

Ectomycorrhiza
De Schimmeldraden verbinden verschillende boomsoorten. 


Daarnaast kunnen de schimmeldraden het wortelnetwerk van verschillende bomen aan elkaar koppelen. Dit ongeacht hun leeftijd of soort
Een studie in Canada vond een douglasspar die verbonden was met 47 andere bomen, dit dankzij 11 schimmels. Eén schimmel connecteerde maar liefst 19 bomen2!  

Op de foto hieronder is te zien hoe de witte schimmeldraden zich rond de wortels van een grove den nestelen (links) en hoe ze 2 zaailingen met elkaar verbinden (rechts).

  Wood wide web schimmeldraden
Mycorrhiza-schimmels vormen verbindingen tussen wortels van planten (Grove den)3.

 

De functie van het Wood Wide Web

 

Transportfunctie:
Onderzoeken hebben aangetoond dat bomen via het wood wide web onderling stoffen kunnen delen en uitwisselen. Er werd aangetoond dat bomen via dit netwerk koolstof, water en voedingsstoffen (NH4, Zn, PO₄) aan elkaar kunnen doorgeven.
   

Ondersteuning van jonge bomen:
Studies tonen aan dat jonge bomen grotere overlevingskansen hebben als ze aangesloten zijn op het netwerk. Oudere volwassen bomen kunnen via het netwerk voedingsstoffen aan de jongere bomen geven. Dit is vaak noodzakelijk aangezien jonge bomen in een bos meestal in de schaduw groeien en dus minder zonlicht krijgen. 
Een studie in Zwitserland toonde aan dat jonge bomen tot wel 40% van hun koolstof te danken hebben aan hun oudere en grotere buren4

Ook is er aangetoond dat oudere bomen water kunnen transporteren naar jonge bomen die nog niet diep geworteld zijn5. Op die manier kunnen jonge bomen droogtes gemakkelijker doorstaan

 

Boostersysteem: 
Bomen kunnen via het netwerk elkaar 'boosts' geven. Zo kunnen zieke en zwakke bomen voorzien worden van extra voedingsstoffen.
Daarnaast kunnen stervende bomen hun geproduceerde suikers rechtstreeks ter beschikking stellen van de volgende generatie bomen. Deze stervende bomen 'dumpen' als het ware hun laatste middelen in het netwerk zodat hun buren hier direct gebruik van kunnen maken6

 

Waarschuwingssysteem:
Wanneer een boom wordt aangevallen door insecten of infecties kan ze een signaal uitsturen via het wood wide web.
Geconnecteerde bomen die het signaal ontvangen kunnen zich vervolgens wapenen tegen een mogelijke aanval7.   

 

 

 

Het Wood Wide Web en klimaatsverandering

25% van alle soorten op aarde leeft ondergronds. Veel van die soorten blijven ondergronds. Dit maakt het ondergrondse ecosysteem een stabiele opslag van zo'n 75% van alle koolstof op het land. Maar klimaatveranderingsstrategieën, instandhoudingsagenda's en herstelinspanningen zien schimmels over het hoofd en richten zich overweldigend op bovengrondse ecosystemen. Dit is een probleem: de vernietiging van ondergrondse schimmelnetwerken versnelt zowel de klimaatverandering als het verlies aan biodiversiteit. Ook onderbreekt de vernietiging de vitale globale nutriëntencycli.Versprijding schimmels over de wereldDe verspreiding en biomassa van bodemschimmel8.

 

Wereldwijd wordt er elk jaar minstens 5 miljard ton CO₂ opgeslagen in deze mycorrhiza-netwerken, een hoeveelheid die ruwweg overeenkomt met de hoeveelheid CO₂ die jaarlijks door de Verenigde Staten wordt uitgestoten. Andere studies suggereren dat de opname dichter bij 17 miljard ton CO₂ per jaar zou liggen9.

 

 

WIST JE DAT…..

Alle schimmeldraden in de eerste 10 cm van de bodem, een totale lengte hebben van meer dan 450 quadriljoen km! 
Dat is 450 met 27 nullen erachter! Ongeveer half zo breed als het melkwegstelsel
Deze symbiotische netwerken omvatten een oud levensondersteunend systeem dat gemakkelijk kan worden gezien als één van de wonderen van de levende wereld10.

 

 

LEES OOK: 

Het Belang Van Moederbomen


Ga naar artikel

Geschreven door Ran Staelens