Map A Tree - Liedekerke 🌳

De gemeente Liedekerke combineert vergroening en burgerparticipatie en werkt daarom mee aan het Map A Tree project.

 

Inwoners van Liedekerke kunnen via het Map a tree platform suggesties ingeven waar ze denken dat er in de gemeente nog bomen kunnen staan. Alle suggesties voor 2022 worden aanvaard tot eind augustus.

Vanaf september begint de evaluatie van alle voorgestelde punten.
Na het bekijken van alle adviezen wordt er een selectie opgemaakt, die zal worden voorgelegd op het schepencollege.

👉 Locaties die na augustus worden doorgegeven, zullen worden geëvalueerd in 2023.

 

Liedekerke Map A Tree Ecovator

 

De gemeente Liedekerke wil het volgende doen: 

 

 • Burgers informeren over het belang en de positieve effecten van openbaar groen in een
  verstedelijkte omgeving

 • Het vergroenen van het centrum van Liedekerke
  • Concrete doelen:
   - 1 nieuwe boom per inwoner tegen 2040;
   - Bovenop de bomen van burgers via Map A Tree, het jaarlijks
   ingroenen van 3 straten met voorrang aan centrumstraten.

 • Communiceren over groene projecten binnen de gemeente

 

 

Ecosysteemdiensten van bomen

 

Volgens de Vlaamse overheid zijn ecosysteemdiensten ‘al de goederen en diensten die
ecosystemen aan de samenleving leveren’.
Deze 'diensten' hebben een algemene positieve impact op mens en maatschappij.
Hieronder staan de ecosysteemdiensten die berekend werden met de i-Tree software.

De totaalwaarde van de bomen werd berekend afhankelijk van de soort, de
boomdiameter en het landgebruik (straat, park, tuin of industriegebied).

 

De 1934 gemeentelijke bomen van Liedekerke produceren € 147.377 aan maatschappelijke waarde per jaar! 

 

 Ecosystemen Liedekerke Vlaanderen Openbaar groen

 

Bekijk een video over het project:

 

 

 

Map A Tree Liedekerke Platform Vlaanderen
Ga naar het platform