Ecosysteemdiensten Pupillensite - Aalst

Op vraag van de stad Aalst werd de maatschappelijke waarde van de 34 bomen op de Pupillensite brekend. 

Deze berekeningen werden gemaakt via i-Tree software en gebundeld in een verslag. 

 

Daarnaast werden de bomen en hub locatie bekeken binnen volgende contexten: 

 • Biologische Waarderingskaart;
 • Vraag naar buurtgroen;
 • Huidige koolstofvoorraad in de bodem;
 • Potentieel aanbod 'Regulatie klimaat (globaal)';
 • Overmatige hitte rond Pupillensite 2050;
 • Evolutie tropische dagen en nachten;
 • Evolutie door hitte getroffen kwetsbare inwoners (0-4 jaar en 65+ jaar)
 • Verhardingsgraad;
 • Wateroverlast en overstromingen;
 • Evolutie dagen met zware neerslag;
 • Evolutie extreme neerslag;
 • Evolutie gebouwen met wateroverlast ten gevolge van intense neerslag;
 • Aangroei gebieden met wateroverlast.

 Ecovator Pupillensite Aalst Bomen