Ecolabel

Ecovator verstrekt en beheert het eerste Vlaamse eco-label. Dit label wordt overhandigd aan ondernemingen die niet enkel denken aan hun eigen duurzame toekomst maar ook meebouwen aan Vlaanderen. Deze ondernemingen handelen met een klare visie en werken actief mee aan een groenere toekomst. Dit zowel binnen als buiten hun bedrijfsomgeving. Ze zijn zich bewust van hun rol in de maatschappij en willen deze op zich nemen. Daarnaast is het voor de consument momenteel onmogelijk om een onderscheid te maken tussen bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en degene die dit niet doen. Het Ecovator label wil dit onderscheid zichtbaar maken.

Voorwaarden om het label te bekomen.

 1. Het bedrijf of de organisatie heeft geen bedrijfsprocessen die gebaseerd zijn op:
  -de ontginning van niet-hernieuwbare grondstoffen zijnde: aardolie, steenkool, bruinkool, teerzanden en schaliegas;
  -de productie van fossiele brandstoffen;
  -de ontginning of verwerking van niet FSC gecertificeerde houtsoorten.
 1. Het bedrijf heeft een doordacht MVO beleid dat inzet op:
  -duurzaamheid;
  -circulaire bedrijfsvoering;
  -hernieuwbare energie en energiebesparing;
  -afvalvermindering;
  -continue verbetering.
 1. Het bedrijf motiveert zijn leveranciers om duurzamer te ondernemen.

 2. Het bedrijf investeert op jaarbasis 5% van zijn netto jaarwinst (op de Belgische markt) in milieugerelateerde projecten in Vlaanderen.

Deze projecten moeten voldoen aan alle volgende vereisten:
-de projecten mogen geen rechtstreekse winst genereren voor de bedrijven;
-de projecten moeten het Vlaamse milieu ten goede komen
en/of de projecten hebben een educatief doel omtrent de milieuproblematiek;
-de projecten worden uitgevoerd door Ecovator of door partners van Ecovator.

Word een Ecovator!

Om als onderneming te overleven in de hedendaagse markt moet je meer zijn dan een onderneming. Ondernemingen moeten uitwaarts kijken en helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Bedrijven die inzetten op duurzaamheid en hun maatschappelijke rol vergroten, bouwen een groen imago op. Dit Imago is essentieel om in de toekomst uw klanten tevreden te houden.

Vlaanderen moet duurzamer en groener gemaakt worden. Grijp de kans om als bedrijf mee te bouwen aan de groene toekomst van Vlaanderen. Don't wait, Ecovate!