Stadsgroen in een strijd tegen hitte

Een recent rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) noemde hittegolven het "dodelijkste meteorologische gevaar" tussen 2015 en 20191. Hittegolven treffen mens en natuur op alle continenten en vestigen in veel regio's nieuwe nationale hitterecords.


Hittegolven verergeren ook bestaande gezondheidsproblemen, waaronder hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen. Ze worden in verband gebracht met verhoogde ziekenhuisopnames, psychologische stress en agressief gedrag, evenals overmatige sterfte.

 

Door de klimaatsverandering zal het aantal hittegolfdagen in Vlaanderen verder blijven stijgen.  

 

Hittegolfdagen per jaar in 2018 2

Hittegolfdagen per jaar in 2018

 

 

Hittegolfdagen per jaar in 2050 3

 

Hittegolfdagen scenario 2050

 

Tijdens hittegolven zijn de hoogste temperaturen vaak te vinden in verstedelijkte gebieden.
Verstedelijking gaat bijna altijd gepaard met een toename van verharde ondergrond en vaak een afname van groen.
Beton, asfaltwegen en andere bebouwing absorberen en geven warmte gemakkelijk af.
Hierdoor stijgt de stadstemperatuur, een fenomeen dat het stedelijke hitte-eiland wordt genoemd.

 

Hitte eiland effect

 

Veel studies hebben aangetoond dat stadsbossen en stadsgroen het stedelijke hitte-eiland effect kunnen verminderen. Veel beleid richt zijn aandacht op grote groene ruimten.
Kleine groene ruimten, zoals kleine bosjes, bomenrijen, grachten en kleine percelen braakliggend land, kunnen ook een indrukwekkende bijdrage leveren aan het verminderen van stedelijke hitte. Spijtig genoeg worden deze vaak over het hoofd gezien bij het ontwikkelen van strategieën voor stedelijke koeling.

 

 

Het effect van kleine groene ruimtes

 

Steden en gemeenten hebben zelden de mogelijkheid om grote groene ruimtes toe te voegen om de effecten van hittegolven tegen te gaan.
Kleinere begroeide groene ruimtes kunnen echter nog steeds de lokale temperatuur aanzienlijk verlagen.

 

 

Op lokaal level, verlagen bomen de oppervlaktetemperatuur overdag twee keer zo veel als gras.
Maar gras en struiken groeien relatief snel en kosten minder in vergelijking met bomen4.

 

Hittestudie
Stadsbomen in urbane hitte5.

 

 

Lokale besturen moeten daarom strategieën voor de korte en lange termijn opmaken om te reageren op extreme hitte. 
Een deel daarvan is het ontharden van verharde oppervlaktes en het aanplanten van meer stedelijk groen waaronder bomen.
Dit om het urbane bladerdak uit te breiden.

 

 

 

LEES OOK: 

Hoe Bomen Onze Steden (Kunnen) Redden

Geschreven door Ran Staelens