Koolstof Hotspots In Vlaamse Natuur

Op aarde bevatten enkel de oceanen meer koolstof dan onze bodem.
De manier waarop we omgaan met de bodem heeft een grote invloed op de bodemkoolstof.
In een versnipperd en gedreven Vlaanderen, waar bijna elke hectare grond in intensief gebruik is, is het niet gemakkelijk om grote hoeveelheden koolstof op te slaan.  


Daarnaast hebben ook de grondsoort, de Ph, het vochtgehalte en de bodembedekking een grote invloed op het koolstofgehalte in de bodem. Aangezien het bodemleven ook koolstof verbruikt en omzet in CO2, is er ook een continue instroom van organisch materiaal nodig.

 

Vochtige bodems met een lage ph en een biodiverse bedekking houden het meeste Koolstof vast.

 

8 koolstof hotspots

 

Deze hotspots werden geselecteerd op basis van data verzameld door het instituut voor natuur-en bosonderzoek (INBO).1

 

 

Heverleebos (Leuven)

 

Samen met het Meerdaalwoud en Egenhovenbos vormt dit bos het grootste gemengde loofbos in Vlaanderen (2050 ha groot).
De bodem is zandig tot zandleemachtig en de dominerende boomsoort is de rode Amerikaanse eik.
Het bos heeft een grote kruidenvegetatie en huist de oudste reeënpopulatie in Vlaanderen.2

 

Heverleebos Koolstof

 

 

Haasop (Kallo) 

 

Dit natuurreservaat vormt een buffer tussen de Waaslandhaven en de woon- en landbouwgebieden ten zuiden van de E34. Haasop is een gevarieerd gebied van 100 hectare, met open plekken, bloemrijke graslanden en struikgewas.
Konikpaarden grazen op de drogere delen van het gebied dat meer dan 100 plantensoorten telt.3


Haasop Koolstof

 

 

 

Grenspark Kempenbroek (Bree)

 

Dit grensoverschrijdend historisch moerasgebied is een aaneenschakeling van natuurgebieden. Het reservaat is een lappendeken van moerassen, beekvalleien, vennen, bossen, heide, hooilanden, weilanden en akkers.
Het is een nat gebied waar veel zeldzame soorten zich thuis voelen. Het is ook een hotspot voor vele soorten libellen.4  


Grenspark Kempenbroek koolstof

 

 

 

De Liereman (Oud-Turnhout)

 

De Liereman is een habitatrichtlijngebied dat bestaat uit natte en droge heide, vennen en bossen. Er komen ook meer dan 70 soorten broedvogels voor in dit gebied.5

 

De Liereman Koolstof

 

 

 

Vallei van de Drie Beken (Diest)

 

De vallei van ongeveer 1500 ha dankt zijn naam aan de drie beken die naast elkaar stromen doorheen het gebied. Het landschap bestaat uit bomenrijen, greppels en grachten, hooilanden, bos en heide. In de vallei komen 20 soorten sprinkhanen voor.6

 

Vallei van de drie beken Koolstof

 

 

 

De Zegge (Geel) 

 

Het reservaat is een restant van het oorspronkelijke laagveengebied en is het oudste Vlaamse natuurreservaat. De Zegge bestaat uit laagveenmoeras en heidebiotopen. Het is samen met de naburige natuurreservaten een van de weinige plekken in Vlaanderen waar de ringslang nog voorkomt.7


De Zegge Koolstof

 

 

Bosreservaat Coolhem (Puurs-Sint-Amands)

 

Het bosreservaat bestaat uit zeer natte, gereduceerde zandleembodems waar een 80 tal soorten inheemse en uitheemse bomen en struiken staan.8


Bosreservaat Coolhem Koolstof

 

 

 

Zeebos (Blankenberge)

 

Dit provinciedomein vormt een groene buffer tussen Blankenberge en Zeebrugge. Het is een wandelbos met natte weide en kreekrestanten.9


Zeebos koolstof

 

 

 

Natuur en koolstofarme bodems

 

Niet alle bossen en natuurparken hebben het potentieel om koolstof op te slaan en vast te houden.
Als de bodem dit niet toelaat, zal het gehalte aan bodemkoolstof relatief laag blijven. 

 

Zoniënwoud

 

De droge leembodem in het Zoniënwoud kan moeilijk een koolstofvoorraad aanleggen.
Daar kunnen zelf de 200 jaar oude beuken in dit prachtige bos niks aan veranderen.

 

Zoniënwoud Koolstof

 

 

 

 

Witte Bergen (Kasterlee)

 

Dit natuurreservaat heeft vooral naaldbossen.
Naaldbomen produceren minder biomassa die kan worden opgeslagen door de bodem.
Dit resulteert in een lager koolstofgehalte in de bodem.
Men kan dit ook goed vaststellen bij de naaldbossen in Limburg.


Witte Bergen Koolstof

 

 

 

LEES OOK: 

Het Belang Van Moederbomen


Ga naar artikel

Geschreven door Ran Staelens